คนไข้เรื้อรังประทับใจเจ้าหน้าที่ นำผักมาชื่นชมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยางสีสุราช