รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยสมุนไพรล้างพิษ รอบ 6 เดือน