รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยสมุนไพรล้างพิษ ครั้งที่ 2