ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่งคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนสวน) 2 อัตรา