<<นักวิชาการสาธารณสุข  1 ตำหน่ง>>
<<พนักงานทั้วไป 2 ตำแหน่ง
>>