โรงพยาบาลยางสีสุราช

 • 126 หมู่ 2 ต.ยางสีสุราช
  อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210

  โทร 043729171-2
   

  เบอร์โทรภายใน

  120 งานรังสีวิทยา  101 ห้องผู้อำนวยการ
  112 งานกายภาพ    102 บริหารงานทั่วไป 
  117 งานคลีนิคพิเศษ 103 อุบัตเหตุฉุกเฉิน
  125 งานสารสนเทศ 104 ห้องคลอด
  115 งานชักฟอก  105 ทันตกรรม
  402 งานโภชนา 106 ศูนย์ประกันคุณภาพ
  403 งานส่งต่อ 107 กลุ่มงานเภสัชกรรม
  108 ห้องให้คำปรึกษา    109 ห้องตรวจโรคทั่วไป
  110 ห้องบัตร 111 งานผู้ป่วยใน
  122 งานเทคนิคการแพทย์
 

แผนที่


 •