คิวบริการ คืออะไร     -คือบริการที่แสดงให้เห็นผู้รับบริการได้คิวที่เท่าไร แสดงให้เห็นทางจอทีวีดิจิตอลและในบัตรคิว

ประโยชน์                  1.ผู้รับบริการไม่จำเป้จต้องรอฟังเรียกชื่อ สามารถดูผ่านจอทีวีดิจิตอลได้เลย
                                  2. สามารถจองคิวจากบ้านได้ แต่ผู้รับบริการต้องโหลด Application ขั้นตอนี้กำลังพัฒนาระบบ

ขั้นตอน/วิธีใช้            1.ยื่นบัตรประชาชนที่ประชาสัมพันธ์เพื่อแยกแผนก
                                  2.รอรับบัตรคิวที่แผกนประชาสัมพันธ์
                                  3.รอเรียกคิวที่หน้าห้องตรวจ
   

 
ติดต่อสอบถถาม : ฝ่ายงาน IT เบอร์โทรภายใน 125 
                                    IDline : punya4221466