โรงเรียนชุมชนยางสีสุราช ด้วยเพื่อนรุ่น 2518 ได้มอบชุดรับแขกและตู้โชว์เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับ